Bezpieczenstwo pracownika

Bezpieczeństwo pracowników jest bardzo ważne, a inną uwagę należy podać na tła, w których panuje duże zanieczyszczenie powietrza rozmaitymi pyłami. Są więc zarówno pyły z czynników organicznych, jak i nieorganicznych. Do ostatnich głównych można zaliczyć pyły płynące ze skór, mąki, zboża lub drewna. Jednak te dodatkowe oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali albo kamieni.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_novitus_hd_e/Novitus HD E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Owe zwiększone zapylenie stwarza poważne zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów pewno stanowić nie tylko ogień, lecz też mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. A właśnie znaczące jest istotne odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać jakieś większe grona pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z prawym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, jaki jest jednoznaczny z wymaganiami dyrektywy ATEX. Filtry są więc urządzone w panele eksplozyjne chroniące filtry i wszystkie urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu miału w filtrze. Instalacja ATEX jest i wyposażona w właściwi sposób dodający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca powinna być uziemiona dodatkowo nie może dodawać się do robienia ładunków elektrostatycznych, ponieważ istnieje ryzyko wywołania iskry kierującej do wybuchu. Zawory celkowe są dodatkowe elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich istotną korzyścią jest siłę na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w czasie eksplozji, a ważnym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który łączy się w filtrze.