Bhp 2016 salon bezpieczenstwo pracy w przemysle

Unia Europejska w poprzednim etapie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w urzędach. Najczęściej do takich zdarzeń myślało w branżach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W obiektu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady chodzenia w takich zakładach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które toczone są przez właściwie dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców oraz ludzi z prawymi regulacjami w niniejszym kierunku. Ponadto wspomagają zakłady pracy w spraw doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia dodatkowo w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy człowiek świadomy jest zagrożenia. Nabywa także umiejętności reagowania i chronienia wybuchom.

ATEX wprowadza także nowe oznakowania urządzeń przydatnych w dziedzinach narażonych na początek. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszelkie informacji “nowego podejścia”. Dyrektywy te świadczą iż produkt wypuszczony do gruntu jest gwarantowany w użyciu również nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż produkt nie zagraża środowisku. Jeśli zatem producent chce umieścić symbol CE na materiale, musi wykonać te trzy podstawowe zasady.

Razem z ATEX produkt dany do celu musi umieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten dodatkowy symbol to typowe oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które adresowane jest do urządzeń i układów ochronnych i ich grup i elementów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” przedstawia się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” dania z pozostałych dziedzin w jakich jest ryzyko eksplozji.