Biuro rachunkowe muszyna

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w zasięgu rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te przygotowuje na pracę innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a dodatkowo osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do czynienia obowiązków połączonych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a dodatkowo praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego sposobu operacje. Moduł Optima jest nierozerwalnie związany z biurem rachunkowym, dlatego wszelkie wiadomości potrafią stanowić modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Daje to księgowemu rozpoczęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W relacji od kwot i rodzaju firmy można wykorzystać różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. I właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa zezwala na zachowanie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w styl elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a też wartości prawnych i psychicznych. Pozwala ponadto na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest szczery w kategorii dużej i modelu usługowym dostępnym poprzez internet.