Blad na kasie fiskalnej

Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych to obowiązek większości przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Po zainstalowaniu kasy fiskalnej podatnik może złożyć wniosek o zwrot wydatków poniesionych na zakup urządzenia do wysokości 700zł.

O zwrot wydatków na zakup kasy może starać się każdy przedsiębiorca, który zainstalował kasę w obowiązującym go terminie i prawidłowo powiadomił o tym właściwy urząd skarbowy. Terminy dla poszczególnych branż są różne. Dla handlu, z pewnymi wyjątkami moment instalowania kasy fiskalnej uzależniony jest on od obrotów i wynosi obecnie 20 tys. zł za dany rok kalendarzowy.

Kwota 20 tys. zł dotyczy tylko obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Aby nie przekroczyć tej kwoty i zainstalować kasę fiskalną w odpowiednim momencie warto odpowiednio wcześniej ją kupić i powiadomić urząd skarbowy o dacie i miejscu jej instalacji. Następnie po fiskalizacji, nie później niż 7-go dnia, trzeba złożyć drugi dokument informujący o wprowadzeniu urządzenia. Urząd skarbowy nada numer ewidencyjny, który podatnik będzie musiał w sposób trwały nanieść na kasę.

Od momentu instalacji, podatnik ma obowiązek cały obrót ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, zarówno gotówkowy, jak i bezgotówkowy. Kwota należna musi być wprowadzona na kasę, a paragon fiskalny wydany klientowi. Jednak zdarza się, że podatnik popełni błąd, wprowadzając nieprawidłową kwotę. Wprowadzony i wydrukowany zły paragon na kasie fiskalnej należy opisać na odwrocie i pozostawić w dokumentach księgowych. Tylko na takiej podstawie będzie można zrobić korektę sprzedaży. Natomiast prawidłowy paragon dla klienta należy wydrukować ponownie. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien ich pouczyć o prawidłowym postępowaniu. Zdarzają się niestety przypadki, że przerażony pracownik, który popełnił błąd wyrzuca wadliwy paragon i dopiero przy raporcie miesięcznym widać zawyżone obroty. Warto w takim przypadku zainwestować w urządzenia fiskalne kraków posiadające kopie elektroniczne wystawianych paragonów na karcie pamięci.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl