Co daje szkolenie pracownikom

Szkolenie pracowników jest to jeden ze sposobów inwestowania w zatrudnionych ludzi, czyli w pracowników. Odpowiednie szkolenie jest dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa oraz osób w niej pracujących, realizuje efektywnie cele założone na początku kursu. Występuje ogromna zależność między poziomem wyszkolenia pracowników firmy a jej atrakcyjności na rynku. W związku z tym
kadra zarządzająca przedsiębiorstwem korzystając z kursów i szkoleń posiada świetne narzędzie służące do podnoszenia wiedzy i
kwalifikacji pracowników.


Dawniej szkolenia powierzano tylko i wyłącznie doświadczonym pracownikom firmy, którzy szkolili nowy personel, obecnie wydaje się to być niewystarczającą praktyką. Na dynamicznie zmieniającym się rynku i w znaczącym stopniu powiększeniu się konkurencji zwykłe, monotonne kursy i szkolenia nie wystarczająco przygotowywałby pracowników, a w konsekwencji mogłoby to prowadzić do pogorszenia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Dlatego przedsiębiorstwa powinny inwestować w rozwój swoich pracobiorców. Szkolenia pracowników pod względem efektywności wyprzedzają bieżące potrzeby rynku. Kursy, doradztwo, e-learning, coaching, czy też warsztaty dają pracownikom nowe możliwości oraz podwyższają ich kompetencje, a inwestycja w pracowników daje możliwość firmie finalizować jego cele biznesowe. Sztuką nie jest “pompowanie” pieniędzy na kursy, natomiast umiejętne inwestowanie polega na tym, aby wydatki zwróciły się w przyszłości. Niestety sporo polskich przedsiębiorstw nie dokonuje nawet analizy dotyczącej potrzeb szkoleniowych, powodem tego jest obawa przed dodatkowymi kosztami, przez to firmy te tracą możliwość rozwoju.
Szkolenie jest to systematyczny i szczegółowo zaplanowany proces zmian w działaniach personelu. Pozwala pozyskać wiedzę oraz zwiększyć kompetencję, które niezbędne są do poprawnej
realizacji zadań i obowiązków powierzonych przez firmę.
Szkolenia to również inwestycja w personel, który w końcowym efekcie ma podnieść standardy i jakość pracy poprzez
efektywne zarządzanie ich potencjałem, oraz znalezienie rozwiązań
istniejących w przedsiębiorstwie problemów. Zadania szkolenia to polepszenie wyników działań poszczególnych osób, jak też całej organizacji.