Controlling czasopismo

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej dużej firmie. Controlling porusza się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością gospodarczą i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/detektory-gazu/detektor-primax-p/

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz szersza suma i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można powiedzieć, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w nazwie, - Firma nastawiona jest na osiąganie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zamierza sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej strukturze. Zmienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych wznosi się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdyby mamy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.