Dozownik celkowy wapna

Dozownik celkowy stanowi urządzenie przeznaczone przede każdym do podejmowania zarówno pyłów kiedy również materiałów sypkich z filtrów, odpylaczy a także silosów. Omawiane urządzenia są zastosowanie przede wszystkim jak szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu niezależnym z atmosferycznego. Ponadto wynoszenie ich czyni się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe mają szerokie wykorzystanie w sektorze drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Ważna je spotkać oraz w sektorze spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto jeszcze w sektorze chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają kluczowe cechy. Wśród nich zastąpić można między innymi prostą budowę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji i dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w decydującej mierze budowane są ze pewni nierdzewnej. Układają się między sprzecznymi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję z góry. Ale od dołu wyposażony jest w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Ponadto do boków umieszczone są napęd oraz obudowa łożyska. Świadcząc o wirniku należy wspomnieć, że stanowi więc punkt roboczy dozownika celkowego. Wyposażony istnieje w osiem przegród. Dzięki temu oddziałuje na dużo lepsze zamknięcie też bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, jaki potrafi zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika liczy na następnym schemacie: materiał sypki wychodzi ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie kieruje się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie rozgrywa się w kierunku otworu wylotowego.
Myśląc o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, iż wolno je skorzystać między innymi jak filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na zbycie występuje wiele sposobów oraz modelów dozowników celkowych, stąd te poświęcone są do produkcji bardzo różnych zadań. Dzięki nim wolno opróżniać zbiorniki bez potrzeb dekompensacji. Należy mieć, iż temperatura miałów nie ważna być większa niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w sposób ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.