Dyrektywa kosmetyczna unii europejskiej

sklep internetowy kasa fiskalnaDobre i sprawdzone kasy fiskalne - sklep internetowy Polkas Kraków

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów przeznaczonych do robocie w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i związane spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł być traktowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W pierwszej grupie uważają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które zwraca się w następujących miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do roboty w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być oczywisty, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same zaopatrzenia w punktu zapewnienia współpracy z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.