Dyrektywy unijne rachunkowosc

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które muszą istnieć dokonane przez wszystkie produkty, które są przeznaczone do wykorzystania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w konkretnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

http://art-bet.pl/grupa-wolff/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/monitory-gazow-czynnikow-chlodniczych/chillgard-rt-monitor-wycieku-czynnika-chlodniczego/

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest powiązane z użyciem dowolnego artykułu w terenach, w jakich potrafi istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprac z racjami atex a za dostosowanie danego towaru do aktualnych reguł. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, które znajdują się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi więc dziedzinę, gdzie wytwarza się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią wtedy stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesu, jak duża część energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który ma duże ryzyko dla rośnięcia i zdrowia ludzkiego.