Dzialalnosc gospodarcza za granica a zus

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w niewielkich obiektach, jak również w licznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref wysokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w strukturze modułów i często używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Wielki jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED – zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osoba biegnąca zgodnie spośród jej charakterem. Oznaczenia na innych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuacja spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we całych obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budowy jest sprowadzenie ludzi do bezpiecznego wystąpienia w sukcesie ewakuacji. Spośród tego sensu powinny stanowić doskonale znane, a w świetle ewakuacyjnym obraca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary także wielka sprawność, duża odporność oraz wielka liczba luminacji.