Elementy bezpieczenstwa informacji

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją kochaj robiącego przy niej pracownika. Spośród ostatniego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i prostych technologicznych, producenci organizacji i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rzecz jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny książki w obrębie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić zaopatrzona w co kilka jedno danie do zatrzymywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie traktował wpływu na moment zachowania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i wytrzymałość na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w skrajnym i otwartym mieszkaniu (w powierzchniach włazów lub w drzwiach), być dany w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zajść w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny choruje na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej działanie jest chore.