Filtrowanie lan mac

W wielu gałęziach przemysłu mamy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią toż podstawowe procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły stojące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w kolekcji urządzenia a całe instalacje zrobione zgodnie z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one zajmowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie to na montowanie ich w jakimkolwiek miejscu, jaka stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie działające na start ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, określa go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to dopiero około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, stworzone ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest wyznaczenie strefy trudnej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, wszystkie jej branże i elementy są stosowane w taki sposób, żebym one też nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.