Gaszenie pozaru na platformie wiertniczej

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje toż najznaczniejszy a znacznie widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z zmian proszki gaśnicze mają najwyższe zastosowanie. W zależności od posiadanego składu mogą stanowić stosowane do gaszenia niemal wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najprostszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia proste zlecenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

crm dla małych firm

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Że istnieć brana w wypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na tym, że wodę można używać w jakimś miejscu, a parę tylko w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do innych substancji, a także prawdy ich przesadzania i podawania w teren pożaru.