Hhdr systems logistik und lagerung

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) stanowi doskonałe zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, że jest coraz powszechniej stosowany, także przez firmy, jak oraz osoby prywatne.

pakowarki próżniowe

Najprościej rzecz ujmując, działanie systemu sprowadza się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje odnaleziony w okolicach zamkniętych lub prawie zamkniętych. Stąd jego ważnym celem jest niezrobienie do stworzenia zbyt wysokiego ciśnienia w toku wybuchu. Dzięki temu potężna ominąć szkody w instalacjach i mało w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu poświęcony jest raczej do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu wiąże się z czterech głównych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z elementem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Pierwszy z wysoce wymienionych elementów odpowiada przede każdym za identyfikację źródeł zapłonu w obiektu aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak też szybkie wykrycie wybuchu przenoszącego się w kanałach. Centrale latające to czynnik sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system i dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same zaś butle HDR odpowiadają za ochronę przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w jakich spotykają się pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny wybuchowe.
W który szkoła to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie istnieje wówczas szczególnie skomplikowane. Wszystko odnosi się do pomiarów, analizy oraz dobrych reakcji. Detektory ciśnieniowe odpowiadają za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich wykorzystuje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w jakiej pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał przesyłany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich zawarta toczy się przez dysze, co w ostatecznym rozrachunku kieruje do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć szybki czas reakcji, dużą niezawodność, niską i intensywną wymianę elementów a dodatkowo prostą jego budowę i transport.