Homologacja kasy rejestrujacej

Kasy fiskalne novitus, które muszą posiadać przedsiębiorcy sprzedający towary lub usługi osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej muszą posiadać homologację.

Homologacja kasy fiskalnej jest pewnego rodzaju potwierdzeniem mówiącym o tym, że kasa fiskalna w prawidłowy sposób rejestruje określone dane transakcji, a w szczególności obrót czy kwoty VAT. Kupując kasę fiskalną/rejestrującą należy upewnić się czy jest ona zgodna z przepisami Ministerstwa Finansów oraz czy może być używana do rejestrowania sprzedaży towarów/usług. Ministerstwo Finansów narzuca bardzo szczegółowe warunki odnoszące się do kas rejestrujących, w głównej mierze są to budowa kasy fiskalnej, czyli jej moduł, pamięć, klawiatura, wyświetlacz, mechanizm drukujący, akumulatory; funkcjonalność; oprogramowanie na komputer, które pozwala na odczyt zawartości w kasie fiskalnej; reakcja na krytyczne sytuacje; zanik zasilania; podmiana pamięci fiskalnej; podmiana nośników kopii elektronicznej; funkcjonalność programu archiwizującego. Wszystkie te warunki muszą być spełnione, w innym przypadku kasa rejestrująca nie otrzymuje potwierdzenia pozwalającego na prowadzenia ewidencji za pomocą kasy. Omawiane potwierdzenie wydawane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Z odpowiednim wnioskiem o homologację występuje producent – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła i wprowadza do obrotu kasy rejestrujące lub importer, czyli osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia kas i wprowadza je do obrotu.

Wniosek o homologację składa się w Głównym Urzędzie Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, w Punkcie Obsługi Klienta lub wysyła pocztą tradycyjną. Korzystanie z kasy po wygaśnięciu homologacji może powodować nieprawidłowe rejestrowanie transakcji, dlatego też przedsiębiorcy używający kas rejestrujących mogą korzystać z nich jedynie w przypadku ważnej homologacji. Kupno kasy bez omawianego potwierdzenia nie uprawnia przedsiębiorcy do jej fiskalizacji a także do jej użytkowania.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl