Jak poprawic przeplyw danych pomiedzy personelem a klientem

System POS z języka angielskiego Point of Sale to połączenie ze sobą w spójną całość odpowiedniego połączenia urządzeń z dedykowanym oprogramowaniem, które tworzą stanowisko obsługowe, zazwyczaj kasowe. System ewidencjonuje podstawowe informacje m.in.: sposób płatności, zlokalizowanie zawartej transakcji, nazwę konsumenta lub nr NIP, nazwę towaru wraz z ceną i stawką VAT. Rejestracja transakcji POS wykonywana jest za pomocą różnych urządzeń np. drukarki fiskalne, drukarki do rachunków wstępnych (tzw. drukarki dla oprogramowania POS), skanery kodów kreskowych, czytniki do kart magnetycznych lub kombinację kilku urządzeń jednocześnie.


Stanowisko tego typu jest konieczne w placówce rejestrującej sprzedaż usługi lub towaru w sposób masowy. Przymusowe posiadanie wybranych typów urządzeń regulują dane ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów.

W zależności od potrzeby oraz trybu pracy dla każdej placówki, specjaliści tworzą indywidualne rozwiązania POS. Wykonanie projektu systemu poprzedzone jest telefoniczną albo terenową interpretacją wdrożenia. Zrealizowanie większych projektów wymaga analizy wdrożenia jeszcze zanim zakończone zostaną prace remontowo-budowlane w przypadku nowszych inwestycji. Na etapie wcześniej wspomnianych zadań specjaliści wyznaczają m.in. dopasowane usytuowanie okablowania, wielkość stanowisk kasowych.

oprogramowanie comarchOprogramowanie ERP - Polkas & Comarch

Oprogramowanie pc pos system instalowane są w lokalach gastronomicznych i lokalach handlowych takich jak: restauracje, kawiarnie, bary, supermarkety, piekarnie, kluby, pensjonaty, punkty obsługi klienta, np. placówki medyczne, poczta, urzędy itp. Zastosowań jest bardzo dużo analogicznie do typu prowadzonej działalności.

System POS poprawnie zainstalowany w przedsiębiorstwie to poprawa funkcjonowania przepływu danych pomiędzy personelem, konsumentami i właścicielem. Zwiększenie wyników sprawnego przepływu danych w ujęciu procentowym szacuje się na poziomie ponad połowy oraz szybkość obsługi konsumenta o 25% co ma wpływ na szybsze zakończenie danej transakcji. Użycie dotykowych systemów POS ułatwia pracę oraz umożliwia kontrolę wydajności pracy oraz rentowności sprzedaży. Dzięki wnikliwym analizom oraz podglądowi na stan magazynowy prowadzenie danej jednostki staje się bardziej efektywne, nie wspominając o usunięciu zdarzeń marginalnych.