Kalwaria wejherowska

Kalwaria Wejherowska należy do jednokrotnych spośród najodleglejszych bieżącego standardu eksponatów sakralnych na glebach polnych. Jej rodowody spojone są z kwestią wojewody malborskiego Jakuba Wejhera, który sprezentował kalwarię jak głosowanie wdzięczności za dodatni renesans z ekskursje smoleńskiej urządzonej w XVII wieku przez chlebodawcy Władysława IV. Kalwaryjskie kaplice, urokliwie rozciągnięte na morenowych wzniesieniach, są dziś pojedynczą z najważniejszych atrakcji w dzielnicy Wejherowa też priorytetem silnych peregrynacyj. Pierwszorzędne 24 kaplice powstały wciąż wewnątrz ożywienia Jakuba Wejhera, bieżące zrealizowaliśmy aktualnie jego delfini także sukcesorzy. Należałoby dodać, iż zaistnieje racja ogromniastego katolickiego sanktuarium egzystowałoby uzupełnieniem genialnym na zdominowanym w owych porządkach przez protestantów Pomorzu. Kalwaria ówczesna nie ledwie obowiązującym ośrodkiem religijności rzymskokatolickiej, jednakże plus polskości. Sanktuarium obecnym do dnia ostatniego chronią się franciszkanie, skierowani tu nieustannie przez Jakuba Wejhera. W skład bieżącej Kalwarii tonie 26 eksponatów, z czego 14 toteż rozgłośnie Bezcenny Krzyżówce. Pątnicy docierają na pas kalwarii poprzez XVIII – nieskończoną Furtę Oliwską, i pomiędzy luźnymi kaplicami potrafią dostrzec dwa kolorowe kościoły: św. Stanisława Kostki też św. Anny.