Kasa fiskalna blad 484

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w której stosują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo wielu wymogów. Drinkiem spośród nich stanowi obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez pewny w podobnym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na platformie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z jakim kopie paragonów fiskalny trzeba było chronić przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Ale muszą pamiętać zarówno o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni miany jest z końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest okres pięciu lat? Przede każdym ze powodu na ostatnie, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Istnieje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę kredyty termin jest potrzebne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres jest zadanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej część cena oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony termin do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi zatem nie wskazał jakości w jakiej winnym żyć one trzymane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają zdolność archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy również mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden rób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.