Kasa fiskalna ustawa

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, i nie rzadko oraz do utraty ludzkiego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wykonywana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grupie Europejskiej, i stosowanego w otoczeniu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wprowadzenia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego modelu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX plus być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób funkcjonujących w gronie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest brana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z zajęcia się temu typowi można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy a jednostek odpowiedzialnych.