Modul program akuntansi

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów robiących w oparciu o tą samą podstawę danych. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program tworzy w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa natomiast w klasy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy.

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana. W trakcie instalacji należy zaznajomić się z innymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla słabych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na:- ewidencjonowanie pracowników,- rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,- kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy,- rozliczanie umów,- rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu urodzenia dziecka,- podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego,- rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami,- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,- generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów,- sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,- archiwizację formularzy kadrowych,- rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.Moduł kadry i płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z zespołem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do organizmu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co kupi na budowanie rozliczeń z ZUSem.