Obowiazek posiadania kasy fiskalnej od marca 2015

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a ponadto do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są a w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w treść § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać przygotowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż produktów na pracę konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka stała ukazania w wydarzeniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte artykuły jest żyć używana w euro, w momencie gdy wartość umowy będzie określona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.