Ocena zgodnosci z dyrektywa atex

Dyrektywa Atex została wystawiona przez Unię Europejską w odniesieniu do jakichś wymagań stawianych materiałom granych na terenach uznanych za zagrożone wybuchem. Ogólne założenia dyrektywy wystarczają do zarządzania części z wymienionych wymogów, i jeśli jest potrzeba skorzystania z pewnych innych dodatkowych przepisów, odnosi się powiązane normy lub i wewnętrzne ustalenia krajów tworzących w skład Unii Europejskiej. Zwykle w takich wypadkach broni się, by dodatkowe ustalenia nie wykazywały jakichkolwiek sprzeczności z prawami informacji natomiast nie stanowiły daleko złe od jej przepisów.

 

Produkty, jakie mają stać poddane oznakowaniu celem wykazania zgody z ostatnią zasadą, muszą przed być poddane jeszcze innym technologiom w końca osiągnięcia wymaganych oznaczeń zgodności CE. Przy niektórych zadaniach tego zajmujących powinna być tzw. strona trzecia.

Klasyfikacja ta wykorzystuje szereg symboli w punktu dokładnego oznaczenia wszystkiego z materiałów. W zestaw oznaczenia wchodzi min. symbol grupy wybuchowości, wykonania przeciwwybuchowego, rodzaju ochrony przeciwwybuchowej, klasa temperatur oraz oczywiście numer jednostki dokonującej klasyfikacji. Niejednokrotnie szczególnie duże jest ponad właściwe oznaczenie zagrożenia istniejącego w okolicy, gdzie będzie wykorzystywany produkt. Zagrożenia mogą stanowić nowe, między sprzecznymi ze strony palnych pyłów albo te łatwopalnych gazów, które mogą np. przemieszczać się w powietrzu przez wszystek czas, pojawiać się sporadycznie lub przy zajściu określonych warunków. Z racje na klasyfikację zagrożenia, odpowiednio dopasowuje się produkt, jaki potrafi żyć bezpiecznie stosowany w danej dziedzinie.