Odpylacz elektrostatyczny

Odpylacze workowe, dzięki bogatemu wyborowi w perspektywy worków filtracyjnych z nowych towarów także o innym kształcie oraz różnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i usuwanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie niemal w dowolnej gałęzi przemysłu, w jakim jest kłopot z nieczystym powietrzem zachodzącym w procesie przemysłowym.

Bardzo przystępne - filtry modułowe, które używane są głównie w dziedzinie drzewnej i meblarskiej, bardzo dużo realizują swoją wartość oraz przy odciąganiu innych sposobów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W bezpośredniej możliwości posiadamy zarówno wielkie jednostki modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne jak także średnie odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla danych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów przedstawiają się całą powierzchnią filtracyjną. Używane są do suchych i niskich pyłów. Odpylacze kasetonowe są stosowane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z koncentracje na własną formę posiadają szeroką powierzchnię filtracyjną.

Znacznie silna skala proponowanych odpylaczy umożliwia nam odpowiedni dobór maszyny do spraw konsumenta. Więcej danych o naszej możliwości można zdobyć na swej stronie internetowej lub zapoznając się z nami bezpośrednio.

Oferowane przez nas urządzenia odpylające są dostępne w kategorii przeciwwybuchowej co świadczy, iż to odpylacz wykonany razem z przepisami zamkniętymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry wychodzące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do poznania się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości stosowania różnych formie, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie ponadto w Twojej firmie zastosowanie i da utrzymać w nim czystość, oraz w ciągu zimy w sposobie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.