Odpylanie w cyklonie

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania winien być odgrywany we wszelkich pomieszczeniach, w których istnieje pewne zagrożenie wybuchem pyłu, który stanowi przechowywany i dostarczany. W toku odpylania dopasowuje się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i realizowane do określonej instalacji. Dobieranie i myślenie występuje w system uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy i zabezpieczenia, jakie korzystają zbyt zadanie zabezpieczać przed przejściem fali uderzeniowej.
Podstawowym zadaniem odpylania atex jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu bogata będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego poziomu, jaki będzie bezpieczny zarówno dla personelu, jak i dla urządzeń i aparatów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do wykonania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń stosuje się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej aktywna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu to sposób tłumienia wybuchu. W porządek całego organizmu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia poddanego ochronie. Celem wtrysku jest ograniczenie wybuchu. Reakcja pragnie być szybka. Liczona stanowi w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na zbytu widocznych istnieje wiele różnych rodzajów odpylaczy, w obecnym wyjątkowo odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.