Para wodna fizyka

Para wodna jest zwykle stosowanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją tylko w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na wysokich powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma mały ciężar zdrowy oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

https://www.tessa.eu/bezpieczenstwo-wybuchowe

Poleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy zapewne żyć wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w reakcję z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej efektywne i dobre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w niniejszych miejscach, co do których pamięta się pewność, że nie pozostają w nich mieszkańce. Z opinie na wysokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić zabójcza dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.