Pospiech ginekolog poznan

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na bliskiej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego środka do poskramiania pożarów zwraca się inne środki gaśnicze. Największym jest dokładnie woda. Jednak nie w wszystkim przypadku można się nią podawać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród ostatniego, że wolno ją zaczynać tylko w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie reguluje to, że nie można spośród niej przyjmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na kierowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Dodatkowo w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.