Procedury legislacyjne ue

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów oddanych do karierze w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania używające się nie jedynie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto powiązane spośród ostatnim każde procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, żeby mógł stanowić kojarzony w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W centralnej klasie uważają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które zwraca się w nowych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń pracujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania można z łatwością odkryć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić wskazany, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze urządzenia w celu zapewnienia zgodności z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.