Program ksiegowy dla malych firm

Symfonia projekt to pakiet, który działa prowadzenie w krótkich oraz małych firmach. Jest o ważny polski zintegrowany pakiet, który został stworzony szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to wspomaga w prowadzeniu firmy w jej stałej czynności w myśli ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uznaje za zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w należytym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i lekkich. Moduł Kadry i Płace jest do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi typów. Dzięki nim ważna szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Leczy on w zdaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel leczy w kwestii sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu występuje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest dogodna dla marek będących kilka oddziałów a w sumie zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zajmowany w zakresach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Poprawia on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu wolno wykonywać rozrachunki z tytułami oraz pracownikami. W poważnym stopniu ułatwia analizy dochodowości.