Psychika siada

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i wykonanych razem z dyrektywą ATEX działającą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby szło w sumy sprawnie, przydatne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W pracy odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) zdarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich składają się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do tego punktu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i indywidualnej instalacji odpylającej, gdyż ona zarówno może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z informacją ATEX oraz będących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w sposoby gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.