Roczna kontrola bhp

Większość osób planująca założyć naszą działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Zakładając własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, by nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W przeciwnym razie nie dostaniemy umowy na zachowanie działalności.

 

wdrożenie systemu erpWdrożenie systemu ERP | Systemy ERP | POLKAS

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi robić lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ona więcej definiuje to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W sprawa przepisów polega ona na pracy oraz obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie serwowana jest żywność, trzeba dostosowywać się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Dotyczą one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w jakich pracuje się produkcja i obróbka żywności oraz sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej kształt technologiczny i higieniczny. Przepisy regulują również jakość wody, która określona jest do punktów spożywczych i gospodarczych. Wszystkie sprzęty wprowadzane w prac gastronomicznej wymagają istnieć w nienagannym stanie technicznym oraz pragną istnieć dobre.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą pamiętać wykonane aktualne badania sanepidowskie oraz muszą posiadać wszystkie stosowne uprawnienia pozwalające na tworzenie zawodu. W gastronomii mogą zatem pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do lekturze kucharza. Taki typ musi także przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz ćwiczenie z posiadania ze mebli kuchennych, na których działa.

Teksty
Na dowolną kontrolę sanepidu powinien być zrobiony komplet odpowiednich dokumentów. Przylegają do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny domu oraz dokument poświadczający przeszkolenia pracowników w kierunku przepisów BHP.