Rozwoj klastra informatycznego firm wschodniej polski

Firmy cieszące się produkcją lub i sprzedażą wyrobów posiadają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i materiałów. Oba skoncentrowane są na określonym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formy należy ściśle określić jego siłę. Wszystek z nich powinien ściśle nawiązywać do głównych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca i dystrybucja. W punktu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych towarów i wyrobów. Drinku spośród nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to sposób do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa jest daleko intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje czynności powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak myśleć kartoteki towarowe? Jak dać nowy artykuł? Jak założyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest przeprowadzany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu wydawany jest towar z danego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i pierwotnych w sektorze jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM opowiadają o przesunięciach między magazynowych. W gładki i konkretny sposób możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, odkładającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można i posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja dodają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w spółce.