Rozwoj pisma na przestrzeni dziejow

Jednym z ważniejszych wynalazków ludzkości, obok ognia i łuku, jest pismo. Powstało w prapoczątkach naszego człowieczeństwa i rozwijało się razem z ludzkością, najpierw raczkując jak niemowlę, posuwało się ku dojrzałości. Ludzie używając tego narzędzia, jak każdego innego nabierali nowych umiejętności. Rodziły się w nich nowe talenty, jak w dzieciach, które się rozwijają.

Na początku było znakami na piasku, wydrapanymi patykiem. Z czasem przeniosło się na ściany jaskiń, opowiadając obrazami o życiu codziennym. O tym, co ludzi fascynowało najbardziej, a więc cały świat. Kiedy ludzie zaczęli przemierzać duże odległości i stali się handlarzami, pismo zaczęło utrwalać świat liczb i towarów. Ludzie zaczęli pisać książki. Na początku na glinianych tabliczkach, papirusie, skórze zwierząt. Kluczowym wynalazkiem, było wynalezienie papieru. Księgi miały wygląd zwojów lub luźnych kart, które z czasem zaczęto łączyć, tworząc z nich księgi, jakie znamy dziś. Książka w dawnych czasach była skarbem i nie każdego było na nią stać. Powstawała powoli w żmudnym procesie przepisywania. Setki skrybów pracowało w pocie czoła na dorobek przyklasztornych bibliotek. Kolejnym ważkim momentem, było wynalezienie druku. Wynalezienie czcionki usprawniło powstawanie ksiąg, co zwiększyło ich dostępność. Większa rzesza ludzi posiadła umiejętność czytania i pisania. Druk i drukarstwo rozwijały się prężnie przez wieki. Rewolucja przemysłowa wprowadziła do drukarń maszyny pozwalające zautomatyzować produkcję książek i gazet. Kolejny skok w technologii dokonał się w XX wieku wraz z pojawieniem się układów scalonych, które zastąpiły lampy elektronowe. Zastosowanie półprzewodników pomogło wprowadzić do produkcji nowe znacznie wydajniejsze komputery, a wraz z nimi nowoczesne maszyny drukujące. Drukowanie stało się jeszcze prostsze. Powstała drukarka domowa ułatwiająca powstawanie tekstów na użytek domowy, będące tańszymi w eksploatacji. Pierwszymi były drukarki atramentowe, wyparte przez urządzenia laserowe. Drukarki zdobywały coraz to nowsze branże. Zagościły w handlu, dla którego powstała przenośna drukarka fiskalna posnet temo, drukarka do etykiet i drukarka igłowa do drukowania faktur. Cała lista urządzeń, która wydaje się nie mieć końca.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl