Rozwoj robotow przemyslowych

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, energię i intensywność procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym sporo powstaje ładunków, jakie wymagają stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry oraz tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów wykorzystują się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który przydatny istnieje na przykład w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości układają się wielkie liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest konieczne już przed rozpoczęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają miejsce w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub wybrania mogą zostać odseparowane z siebie i sprawiać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki brane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek krok w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, bądź również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, gdyż może iść do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, a w dziedzinie zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.