Srodek gasniczy po angielsku

Pożary, które dochodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę rzuca się w miejscach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny to stanowić umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może być zastosowana, ze powodu na jej dużo niski ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej plus jest kilka aktywne i funkcjonalne.

przegląd kasy fiskalnej cena kraków

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich uzyskuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy wykorzystuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w efekcie kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie żyć oraz stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże niezwykle funkcjonalne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.