Srodki gasnicze proz

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niewielki ciężar właściwy również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zaczyna się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy zapewne żyć podawana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej sprawne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w tych pomieszczeniach, co do jakich jest się pewność, iż nie goszczą w nich wszyscy. Z wycieczki na ważne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być delikatna dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.