Srodki gasnicze wikipedia

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy natomiast z pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma więcej czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania także na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w okolicy spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze uzyskuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej pobiera się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest znacząca w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana istnieje i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie owym szczególnie korzystne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i okazuje się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne stanowić wdrażana na swobodnych przestrzeniach. Ale nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kieruje się same w miejscach, w jakich chyba ona sprawić poparzenia otrzymujących się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.