Strefa euro szanse i zagrozenia

W środowiskach, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z zapisanymi w niej umowami jest teraz wymogiem wysyłanym do producentów tego pokroju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, kiedy również ilości.

Każdy zakład, bez powodu na wykonywaną kampanię, winien stanowić zaopatrzony nie dopiero w najatrakcyjniejszej jakości urządzenia niezbędnego do nudnej pracy, lecz jeszcze odpowiednio dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Dziś na potrzeby tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała jakość, jak również trwałość wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na inne typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do specjalnych zastosowań, w tym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i innego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w ofercie są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

artykuły gastronomiczneUrządzenia, sprzęt, wyposażenie gastronomiczne dla twojego sklepu Polkas Kraków

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie pozytywna wydajność oraz jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w problemach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz innych składają się na wykonywaniu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgoci i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.