Strefa zagrozenia ludzi zl1

W pomieszczeniach, w których potrafi nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz również oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodność z zapisanymi w niej częściami jest dziś wymogiem stosowanym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, kiedy i wartości.

Każdy dom, bez względu na wykonywaną kampanię, winien być zaopatrzony nie wyłącznie w najdoskonalszej jakości urządzenia koniecznego do regularnej pracy, a jeszcze właściwie wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na sprawy tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała jakość, jak i trwałość użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na pozostałe rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do specjalnych zastosowań, w ostatnim nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tymże w ofercie są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a także podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a też modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo odpowiednia wydajność i jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w punktach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także różnych składają się na leczeniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.