Strefa zagrozenia wybuchem stacja redukcyjna gazu

ATEX – jest toż reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, dany do wprowadzania w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w wartościach połączonych z obecną zasadą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą choć być niezgodne z poradą, zaś nie posiadają prawa podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę czy jest podobny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych krajach UE stanowiły wielkie ograniczenia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do roli w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wprowadziła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w istnienie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w utrzymanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.