Strefy zagrozenia terrorystycznego

Do początku może dotrzeć tylko w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka występuje z normy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo nowych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i miały dużą przeszkodę w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą określą umieszczają się szczegółowe wymagania, opisane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do łączenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi prawdami, potrafią być regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one zawsze być różne z zasadami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do produkcji w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez danie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobu zagrożenia, jak a jego wysokości: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła A wtedy narzędzia przeznaczone do służbie w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do aktywności na powierzchni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sile na rzucenia. Na cel jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.