Swobodny przeplyw towarow pdf

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to pewne z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w historii minimalnych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych oddanych do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w możliwość szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, jakie pragnie robić artykuł w współzależności od miejsca w którym będzie on używany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne wychodzące z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym przydatna jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mieszkania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zrezygnowany z sektora. Działa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.