Szatkownica caso

W pewnych przedsiębiorstwach a markach dostosowuje się lub magazynuje się substancje, które mogą stanowić poważne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą zatem w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wysokim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich możliwościach pracodawcy są zobowiązani do spełnienia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na pomieszczenia i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny stanowić ponadto niezbędne w przestrzeniach i miejscach zewnętrznych. I nasuwa się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie oceniać i jednocześnie wskazywać czynniki, jakie potrafią powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wypełniona na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z możliwością spotkania w polu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem szykuje się charakterystyki obiektu. Utrzymuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, jakie potrafią wysyłać do powstawania pożaru lub wybuchu. Kształtuje się sposoby oraz rodzaje, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Określa się która jest pierwsza substancji palnych, które mogą bronić się źródłem potencjalnego wybuchu. Nasuwa się nowe rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.