Technologia gastronomiczna owoce

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego wyjścia jest faktem, którego ważnym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych oraz urządzeń, które stosowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną działalność w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgód z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadą, że materiał jest łagodny z częścią to myśli się jego synchronizacja z prawdziwymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem dostają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi pamiętać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia oraz układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania oraz sposoby ochronne powinny stanowić tak skonstruowane, aby jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić projektowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą działać stabilnie i razem z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno stanowić oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Między nimi a pogodą nie mogą występować żadne reakcje, które potrafiły stworzyć potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą sprawić zranienia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w sukcesie ich służenia nie powstaną zbyt duże temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą liczyć zagrożeń elektrycznych i nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.