Tryb relay w tlumaczeniach konferencyjnych

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tłumaczami z języka angielskiego na język niemiecki lub polski. Nasza praca nie przysparza nam problemów, jeśli mówca posługuje się językiem angielskim lub polskim. Ale jak wiadomo, angielski, polski i niemiecki nie są jedynymi używanymi językami. Co więc zrobić, jeśli pojawimy się w sytuacji, w której mówca posługuje się językiem dla nas niezrozumiałym, na przykład rosyjskim? Zawsze można wyłączyć aparaturę i nie dokonywać tłumaczeń, lub też starać się domyślić, co osoba wygłaszająca przemowę miała na myśli, w końcu rosyjski jest całkiem podobny do polskiego. Niestety, prawdopodobnie przy podjęciu i jednego i drugiego kroku konsekwencją będzie nasze zwolnienie i brak możliwości podjęcia pracy w tym zawodzie. Co więc nam pozostaje? Tłumaczenie konferencyjne z zastosowaniem metody relay.

Relay jest to tłumaczenie między dwoma językami przy użyciu języka trzeciego. Jeśli osoba tłumacząca na dany język nie zna języka, którym posługuje się mówca, jest możliwość przełączenie między kabinami. Oznacza to, że tłumacz może dokonać tłumaczenia przemówienia na dany język z języka sobie znanego, posługując się tłumaczeniem przeprowadzanym przez tłumacza w innej kabinie. Tego typu tłumaczenie odbywa się bez widocznych strat jakości. Posługując się naszym przykładem, będzie to wyglądało w następujący sposób: my, jako tłumacze nie znający rosyjskiego, przełączymy się na kanał tłumacza z języka rosyjskiego na język polski. Spowoduje to, że nie będziemy słyszeć oryginalnego przemówienia, ale polskiego tłumaczenia. Dzięki temu, bez słyszalnych opóźnień, będziemy w stanie przetłumaczyć przemówienie na język docelowy, to jest niemiecki lub angielski.

Tłumaczenia konferencyjne z zastosowaniem trybu relay jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, które niesamowicie usprawniają pracę i umożliwiają na zatrudnienie zróżnicowanych tłumaczy, bez konieczności, aby w praktyce jeden tłumacz znał tak naprawdę wszystkie języki. Co więcej, dzięki temu systemowi całkowicie można wyeliminować fakt zastoju w tłumaczeniu oraz przerwy czy też niedostarczenia tłumaczenia, które byłoby spowodowane nieznajomością przez tłumaczy danego języka.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl