Urzadzenia przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czyli ich składników i popularni.

W układzie ze bogatymi rozbieżnościami w zakresie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo popularniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do akcji w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do lekturze w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na zachowaniach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być wystarczająco oznaczone i przejść szereg testów, jakie uważają na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji oraz świadczenia tego modelu urządzeń. Nic na fakt Atex znajdziesz tutaj.