Uziemienie przewodu n

Uziemienie to specyficzna dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi więc przewód szanujący się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

cloud chmuraCloud Computing | Systemy ERP | POLKAS

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą a w końcu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie łączy się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są nowe rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W strukturze uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pomagają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze względu na swoją konstrukcję różni się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku również jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić przeprowadzone dobrze i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym planu używa się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być instalowane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu ważna jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.