Uziemienie w instalacji 2 przewodowej

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie ryzyk związanych z początkiem palnych treści na efekt przeskoku iskry elektrostatycznej lub związanych z skupianiem się ładunków elektrostatycznych. Bierze się go w toku przejazdu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

http://erp.polkas.pl/oprogramowanie-do-zarzadzania-magazynem-logistyka/Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką | Systemy ERP | POLKAS

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zbudowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dostarczanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą występować w porządku napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do stworzenia naładowań elektrostatycznych prowadzi także mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych budowane są w zysku kontaktu i rozdzielenia. Ich ilość jest zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które umawiają się ze sobą także właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W sukcesie nagłego, bezpośredniego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może dojść do powstania krótkiego impulsu prądowego, który będzie widoczny w perspektyw iskry. Z zmiany niemonitorowane iskry mogą zawierać powstanie zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, a w skutku do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest wykonanie uziemienia, które będzie odpowiedzialne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe bezpieczeństwo zapewniają nowoczesne systemy zarządzania uziemienia.