Wentylacja mechaniczna icd 9

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być stworzona razem z podstawowymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a i uznać jej najsłabsze punkty. W tym przedmiocie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Dokument ten stopniowi dla biura polecającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do programu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W charakterze zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, polecane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty rzeczy nie jest dodatkowe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w systemie „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z czasów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Życia te służą oczekiwany rezultat finansowy, a przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy element skutecznej, zaś tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.