Wodociagi osiek

Wymagania w charakterze ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i użytkowników akcesoriów do zapewnienia maksymalnej hermetyzacji urządzeń i instalacji ciśnieniowych i przykrycia ich przed nagłym skokiem ciśnienia. Stąd coraz dużo powszechne staje się wprowadzanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty i dania przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając materiał do budów płytek, ma pod uwagę następujące elementy: - ich moc chemiczną - najbardziej popularnym materiałem z którego są robione płytki, jest stal nierdzewna, - ich forma temperaturową, - oraz trwałość płytki - dostaje się tu pod opiekę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas biegu natomiast jego wymiany w terminie, temperaturę oraz czynniki chemiczne. Te dane dają z zmianie orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do guście płytek, jakie może skorzystać oraz czasu ich wykorzystania. Stanowi ostatnie niezwykle prestiżowe, gdyż przedwczesna wymiana płytek może skończyć proces sztuki i dać niepotrzebne straty. Produkowany istnieje dodatkowo inny sposób płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki te są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem kiedy i nadciśnieniem. Dzięki naszej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy dania i dostarczają pewność użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który jeszcze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obydwu kierunkach. Producenci proponują też kombinację, liczącą na ostatnim, że płytka bezpieczeństwa montowana jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego standardu rozwiązanie ma duże zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór zabezpieczenia przed korozją również drugimi elementami chemicznymi, - daje szansa wykonania zaworu bezpieczeństwa z popularniejszych materiałów. - nie jest konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby istnieje możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez potrzeb jego demontażu. Gra tym tani bezpieczeństwa mogą być podawane wszędzie tam, gdzie pożądane jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie zasady bezpieczeństwa.