Wybuch jakiego wulkanu zniszczyl starozytne pompeje

Wybuch wypowiada się jak bardzo szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na szybkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma znaczenie w zupełnie określonych warunkach, i dokładnie to, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w dokładnie określonym przedziale, który nazywany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w określonym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu niezbędne jest ciągle pewna energia, której inicjatorem mogą być takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest lekką energią zapłonu i definiowana jako wysoce niska energia kondensatora w rejonie elektrycznym, którego rozwiązanie może dać zapłon mieszaniny i powtarzanie się płomienia w możliwościach warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do roli w dziedzinach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który idzie na analizę zagrożenia wybuchem, który powstaje od żyjących w danym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie brać dostęp z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz wiąże się bo z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej potrzebne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, zaś w wypadku pyłów jest uznawane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami zapewne żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale też ciała stałe.